AVÍS LEGAL

 1. Objecte i acceptació
  Aquest avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. . La navegació pel lloc web d’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. Vostè respondrà davant d’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que li puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
 2. Identificació i comunicacions
  ASFALTS DE L’ANOIA, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:- La seva denominació social és: ASFALTS DE L’ANOIA, S.L.
  – El seu CIF és: B63343206
  – El seu domicili social és a: C/ Escoles, 23, URB. CAN CREIXELL, 08784 PIERA
  Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privadesa.
  Totes les notificacions i comunicacions que faci amb ASFALTS DE LØANOIA, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment
 3. Condicions d’accés i utilització
  El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, però ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.
  Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.
  Us comprometeu expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de L’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. ia no emprar-los per, entre d’altres:- Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
  – Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. presta els seus serveis.
  – Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics d’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
  – Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. o de tercers.
  – Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  – Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  – Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
  Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ASFALTS DE L’ANOIA, SL, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ASFALTS DE L’ANOIA, S.L., sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.L‟establiment d‟un hiperenllaç no implica en cap cas l‟existència de relacions entre ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a ASFALTS DE L’ANOIA, SL En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ASFALTS DE L’ANOIA, SL, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l’ordre públic.ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.
 4. Exclusión de garantías y de responsabilidad
  ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

  • La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
  • La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
  • El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

  Asimismo, ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

 5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
  En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb ASFALTS DE L’ANOIA, SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’ASFALTS DE L’ANOIA, S.L., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).
 6. Publicacions
  La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.