SERVEIS

Fem la feina ben feta!

Qualitat

Treballem amb materials de qualitat i comptem amb un immillorable suport tècnic i comercial per a poder executar les obres amb total garantia.
Disposem de certificat CE que válida i distingeix la qualitat de les mescles bituminoses que fabriquem, respectant tots els protocols i mesures medi ambientals que marca la norma.
Som especialistes, tant en la fabricació de mescles bituminoses, com en l’estesa de ferms.

foto2

Medi ambient

Asfalts Anoia està compromès amb el medi ambient. Gran part dels residus fresats que generen els nostres processos productius, són tractats a la planta de reciclatge, transformant aquests residus en sub-base per a altres obres. També els incorporem a les mescles de base en un percentatge proper al 10% de les mateixes. Amb aquestes actuacions reduïm l’extracció d’àrids reduint l’impacte ambiental.

foto3 1

Prevenció de riscos

La nostra empresa compleix totes les normatives i requisits que garanteixen una òptima gestió en la prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en les obres que executa.

Asfalts Anoia aplica una política de PRL que garanteix una correcta implantació tant del pla de prevenció en l’empresa, com dels plans de seguretat a les obres. Realitzem visites periòdiques, a través del responsable intern de seguretat, a totes les obres en execució per garantir el compliment de les condiciones de seguretat i salut.

Els nostres treballadors disposen de les formacions prescrites per l’article 19 de la llei 31/95 de PRL, així com de les formacions, obligatòries per conveni, segons la Fundació Laboral de la Construcció.

L’empresa també compleix amb el RD 171/2004 i disposa de personal administratiu especialitzat en aquestes tasques, per garantir una correcta coordinació d’activitats empresarials.

foto5