Política de privacitat

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

 • Entitat: ASFALTS DE L’ANOIA, S.L.
 • CIF de lentitat: B63343206
 • Direccion de l’entitat: C/ Escoles, 23 Urb. CAN CREIXELL, 08784 PIERA
 • Email de l’entitat: asfaltsdelanoiasl5@gmail.com
 • Responsable del tractament: Jordi Domenech Viñals
 • Telèfon del Responsable del tractament: 661658012
 • Adreça email del Responsable del tractament: asfaltsdelanoiasl5@gmail.com

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a ASFALTS DE L’ANOIA, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Compra/venda de material
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Donar-los un servei
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de tus datos radica por:

 • Consentimiento inequívoco
 • Ejecución de un contrato
 • Ejecución de un contrato
 • Consentimiento inequívoco

Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Bufet d’advocats
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Gestoria/Assessoria
 • No comparteixo les dades amb tercers.
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició  al tractament de les seves dades. ASFALTS DE L’ANOIA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 

 • Per a exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d’Oposició  faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí
  •  

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ ESCOLES, 23 URB. CA CREIXELL – (08784) PIERA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

Scroll to Top
Scan the code